Vandaag voor 15:00 uur besteld = Morgen thuis, geleverd door PostNL

U heeft het recht om binnen een termijn van
14 dagen zonder opgave van redenen de
overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na
de dag waarop u of een door u aangewezen
derde, die niet de vervoerder is, het goed
fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet
u ons (Vul in: Naam bedrijf, straat & nr.,
postcode & plaats, e-mailadres, telefoonnr.)
via een ondubbelzinnige verklaring (bv.
schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte
stellen van uw beslissing de overeenkomst te
herroepen.

Terug naar boven